اُرگانیک

چیپس

فرنچ فرایز

سوپر مارکتی

مصرف سنتی

گروه های مختلف سیب زمینی را بیشتر بشناسید…

73

واریته مختلف سیب زمینی

سیب زمینی با بالاترین کیفیت ثابت.
این چیزی است که ما ارائه می دهیم. انواع بی پایانی که انتظارات بازارهای مختلف را برآورده می کنند. برای شرایط رشد محلی بهینه شده است. راه حل هایی که به صورت پویا چالش های اقلیمی، فرهنگی و تجاری را که کل صنعت غذا با آن مواجه است، پیش بینی می کند.

ما تلاش می کنیم اطمینان حاصل کنیم که همه می توانند از بهترین سیب زمینی های ممکن در همه جا و هر زمان لذت ببرند.

کاتالوگ محصولات مناسب کشت در ایران

بخشی از مزیت های استفاده از واریته های نوید بخش

آبیاری بهینه

روش های نوین آبیاری با کمترین میزان هدر رفت آب

برنامه کود دهی

بهترین برنامه های کود دهی متناسب با فصل و منطقه زیر کشت

رشد متناسب گیاه

بررسی دقیق رشد گیاه از زمان شروع کاشت تا زمان برداشت محصول

قابلیت نگهداری

نگهداری بلند مدت محصول در سردخانه ها بدون از دست رفتن کیفیت اولیه

تولید اقتصادی

صرفه اقتصادی محصولات گوناگون سیب زمینی وابسته به میزان سطح زیر کشت و زمان کشت و نوع واریته استفاده شده

نگهداری آسان

برنامه های آسان جهت نگهداری گیاه در زمان داشت محصول

نگهداری بهینه و با کمترین هزینه و بهره گیری از بالاترین نرخ برداشت محصول

همیشه برنامه ریزی در کاشت محصول بسته به منطقه آب و هوایی ، سطح زیر کشت ،فصل کاشت محصول ، پیش بینی های آب هوایی و نوع واریته های متناسب با شرایط ذکر شده می تواند بالاترین نتیجه را در برداشت محصول بدهد