شرکت بلند اختران توس در سال ١٣٨١  تاسیس و در زمينه كشاورزى مدرن و واردات بذور و نهاده هاى كشاورزى و صادرات محصولات كشاورزى فعاليت مينمايد.

0
نوع واریته های مناسب ایران

با بررسی ها متعدد تعداد 16 نوع از واریته های نویدبخش مناسب کشت در اقلیم ایران می باشند

0
تن واریته عرضه شده در سال​

آمار مربوط به سال 1399 و میزان واریته های تولیدی و وارداتی شرکت بلند اختران می باشد.

0
مشتری کشاورز

تعداد کشاورزان طرف قرارداد ما بیانگر اعتماد این بخش به شرکت بلند اختران می باشد

0
فعالیت در استان کشور​

هم اکنون فعالیت در استان های فارس ، زنجان، اصفهان ، چهار محال و بختیاری،  همدان ، مرکزی ، لرستان، خراسان، آذربایجان شرقی و غربی ، کرمان ، جنوب کرمان ، خوزستان ، کرمانشاه ، سمنان ، هرمزگان و … با کشت واریته های نوید بخش متمرکز  می باشد.