اقتصادی و پربازده

محصولات با بازدهی بالای اقتصادی

مدیریت مصرف آب

متناسب با شرایط آب و هایی منطقه

برنامه های کود دهی

دارای برنامه های کود دهی و دفع آفات

فابولا

فابولا

مخصوص مصرف سنتی

میان رَس

سیفرا

مخصوص مصرف سنتی

میان رَس

Sifra

پانامرا

مخصوص مصرف سنتی

میان رَس

سابابا

مخصوص مصرف سنتی

میان رَس

راشیدا

مخصوص مصرف سنتی

میان رَس

پریمابل

ویژه سوپرمارکتها

خیلی زود رَس

Primabelle

کولومبا

ویژه سوپرمارکتها

خیلی زود رَس

سیلوانا

ویژه سوپرمارکتها

زود رَس

ساگیتا

ویژه سوپرمارکتها

زود رَس

اینوویتور

فرنچ فرایز

زود رَس

چلنجر

فرنچ فرایز

میان رَس

آلورستون راست

فرنچ فرایز

میان رَس

تاوروس

چیپس

میان رَس

0
نوع واریته های مناسب ایران

با بررسی ها متعدد تعداد 16 نوع از واریته های نویدبخش مناسب کشت در اقلیم ایران می باشند

0
تن واریته عرضه شده در سال​

آمار مربوط به سال 1399 و میزان واریته های تولیدی و وارداتی شرکت بلند اختران می باشد.

0
مشتری کشاورز

تعداد کشاورزان طرف قرارداد ما بیانگر اعتماد این بخش به شرکت بلند اختران می باشد

0
فعالیت در استان کشور​

هم اکنون فعالیت در استان های فارس ، زنجان، اصفهان ، چهار محال و بختیاری،  همدان ، مرکزی ، لرستان، خراسان، آذربایجان شرقی و غربی ، کرمان ، جنوب کرمان ، خوزستان ، کرمانشاه ، سمنان ، هرمزگان و … با کشت واریته های نوید بخش متمرکز  می باشد.