کارنده و کودکار 8 ردیفه - GL860

کارنده مخصوص کاشت 8 ردیفه با مخزن 6000 کیلوگرمی است. 860 یک ترکیب کامل از توانمندی و قدرت اثبات شده با فناآوری پیشگام و ویژگیهای نوآورانه است. رتبه بالا در انطباق دستگاه با نیازهای مشتری، دقت فوق العاده در مزرعه با استفاده از سیستم هدایت  GPS و استفاده از ابزار دقیق کاشت برای کاشت مطلوب از مزایای این سری کارنده ها میباشند. آپشن های مختلف سری GL  کاشت را راحت می کنند. تجهیزات نوآورانه ویژه گریمه ، واحد جدید کود ریزی و آپشن بذر کاری در ردیفهای جدا از هم و یا انجام 5 عملیات کشاورزی بطور همزمان توسط یک دستگاه کارنده از مزایای کارنده مرکب جدید می باشند که امکان تکمیل شدن پنج عملیات در یک مرحله را میسر میسازد و در صورت نیاز امکان تجهیز دستگاه به مخزن کوتاه جهت بارگیری مستقیم از تریلر وجود دارد. سری GL با سیستم اوپراتور ترمینال CCI200 در دسترس است که این سیستم عامل مدال طلای شرکت DLG را در سال 2009 در نمایشگاه هانور دریافت نموده است. هدف از این گزینه و آپشن های دیگر نهایتاً موفقیت در برداشت است.