کارنده و کودکار 4 ردیفه - GL410

مدل جدید کارنده GL410 با آپشن های مختلف به صورت مستقیم به پشت تراکتور نصب میشود و چابکی بالائی را که در مزرعه مورد نیاز است تامین می کند.یکی از ویژگیهای خاص، شاسی آن است که به مراتب دورتر از بخش جلوی دیسکهای پوشش دهنده قرار دارد. علارغم شاسی محکم، کارنده با تمام آپشنها سبک است و با تراکتور 60 اسب بخار براحتی کار می کند. ابزار هزار بار تست شده گریمه برای کاشت دقیق روی دستگاه نصب شده است و آپشنهای مختلفی بر اساس سفارش در دسترس میباشد. برخی از گونه ها عبارتند از: مخزن بذر 1000 کیلوگرمی ، مخزن 1200 کیلوگرمی یک سر تخت برای راحتی نصب شیپر دیسکی یا میله ای ، مخزن کوتاه 1200 کیلوگرمی برای امکان بارگیری مستقیم بذر از تریلر ، شاسی با 4 چرخ، آندسته از کشاورزان که بخواهند همزمان شیپر دیسکی، ثابت و یا میله ای را بعنوان آپشن استفاده نمایند، مانع ای در خصوص بارگیری بذر با بیل مکانیکی نخواهند داشت و طول دستگاه مناسب خواهد بود.