کارنده نواری دو ردیفه - GB215

کارنده جدید با توان کاشت غده در عمق دقیق، این مدل کارنده نسل جدیدی از کارنده 2 ردیفه نواری است و دارای مخزن 1500 کیلوگرمی میباشد. طراحی ویژه ، کارنده را قادر به انجام عملیات کاشت با سرعت بیشتر و انتقال همزمان آرام غده در خاک می نماید. تنظیم فاصله کاشت و سایر عملیات توسط اوپراتور از داخل کابین و توسط سیستم VC50 و ریموت انجام میشود. ساختار کوتاه ، فرمان هیدرولیک و عناصر موثر در کاشت دقیق، عملکرد بسیار دقیق حتی در شیب را فراهم می آورد. کاشت دقیق توسط عناصر زیر کنترل میشود: سنسور جهت کنترل تعداد غده های انتقال یافته به کارنده به تعداد مناسب تسمه دوار با سوراخهای تخت جهت انتقال بذر به زمین بدون اصطکاک و چرخش بذر جوانه زده. نوار نقاله جهت برگشت بذر اضافی، شمارنده بذرهای کاشته شده برای کاشت در بسترهای متفاوت ، یک بخش ویژه جهت هدایت در خاک تعبیه شده است. سیستم Flow Board در این کارنده مدال نقره DLG را دریافت نموده است. شیار بازکن و فرم دهنده یکپارچه بستر جهت انجام کاشت دقیق و پوشش بذر و ممانعت از سبزی تعبیه شده اند. سیستم تعیین عمق بصورت هیدرولیک از داخل کابین کنترل میشود.