سورتر نواری جدید WG900

سورتر نواری جدید WG900 معمولاً محصول در سایز و شکلهای مختلف است ولی در بازار اصرار بر سایز و کیفیت است. گریمه سیستم WG900 ثابت و متحرک را بدین منظور ارائه داده است و شما میتوانید به سایز مورد نظر خود توسط این سیستم دست پیدا کنید. اطلاعات و تصاویر در بخش کاتالوگ و عکس در دسترس شماست.   سورت، موفقیت شما در بازار است.


 

برای مشاهده و دریافت فیلم کلیک کنید!