انتقال سیب زمینی تریلرهای چند کاره

برای انتقال سریع و سالم سیب از کامیون به دریافت کننده ،تریلر مخصوص توسط شرکت خواهری گریمه، اسپوندیک آمریکا، طراحی و ارائه گردیده است. برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ را مطالعه فرمائید.