انتقال سیب زمینی - Receiving Hopper RH

ایده های نوآورانه، پیشرفتهای فنی و اصلاح تجهیزات تولیدی ، گریمه را در زمینه انتقال و ذخیره سازی سیب زمینی بدون رقیب می نماید. کیفیت بالا، کارکرد بدون خطا و انتقال آرام محصول از مهمترین اهداف گریمه است و این اهداف در کل مراحل کاری مد نظر است. زیرا هر جابجائی و انتقال محصول  یک گام مهم است. قدرت بخش ورودی دستگاه ، عملکرد بالا و انتقال آرام همزمان محصول را در پی دارد و آپشن های زیادی در این خصوص در نظر گرفته میشود تا کار بر اساس نیاز مشتری راحتر نماید.  ارتفاع دیواره های کناری بخش ورودی بسته به نوع وسیله تخلیه کننده قابل تنظیم است و از ریزش سیب زمینی به بیرون جلوگیری می کند.  عمق زیاد این بخش اطمینان لازم برای حرکت آرام محصول به سمت بالا را بوجود می آورد ودر قسمت بالا بخش افقی انتهای دستگاه، موجب جریان آرام سیب زمینی روی بخشهای خاک گیر و سورت اولیه که در امتداد دستگاه قرار دارند،میشود. فاصله و سرعت غلطکها قابل تنظیم است و بسته به اینکه در این مرحله آیا بایستی آشغال جدا شود و یا سورت اولیه صورت گیرد تنظیمات انجام می شود.

 

برای مشاهده و دریافت فیلم کلیک کنید!