پیش سورتر SG

جدا سازی خاک و سورت اولیه در هنگام انبار نمودن سیب زمینی لازم است. سورتر SG120,160  و SG200  خاکهای نرم را جدا میکند و بسته به نیاز سیب زمینی را در سایزهای مختلف سورت می کند. سیستم SG براحتی در ترکیب تجهیزات انتقال سیب زمینی به انبار قرار می گیرد. غلطکهای PU جهت انجام سورت تمیز، از نظر سرعت و فاصله توسط سیستم هیدرولیکی یا دستی تنظیم میشوند. بسته به نیاز به مشتری، دستگاه در سایزهای مختلف قابل ارائه است. 

برای مشاهده و دریافت فیلم کلیک کنید!