جعبه پرکن GBF

بیشترین آسیب در هنگام ذخیره سازی در جعبه اتفاق می افتد. اولین سیب زمینی بیشترین ریسک آسیب پذیری را دارد. ارتفاع و سرعت سیب زمینی در این موقع باعث آسیب درونی و پوستی آن میگردد و دیگر خرابی محصول اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی در سری جدید جعبه پرکن GBF عبارت است از پرکردن آرام و تمیز جعبه با توان خروجی بالا. تمام جزئیات برای رسیدن به این هدف بررسی شده است. نوآوری گریمه در انتقال ایمن، تنها یک نمونه است. برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ را مطالعه فرمائید.
 

برای مشاهده و دریافت فیلم کلیک کنید!