انتقال سیب زمینی - بارکن SL80  کوانتوم

بارکن آخرین وسیله در انبار می باشد. جهت چابکی ،از دستگاه با شاسی جمع و جور و نوار انتقال طویل و امکان تنظیم حرکت همزمان محصول استفاده میشود. سری SL80 کوانتوم با طول 5/14 الی 22  متر ، راحتی فراوان و طول عمر زیاد با حداقل هزینه های تعمیر و نگهداری تولید شده است. هدف انتقال بیشتر محصول بدون غلطش سیب زمینی است و این هدف در سری SL80 کوانتوم محقق شده است و دستگاه ضمن انتقال آرام محصول از قدرت فرمان پذیری دقیق برخوردار است.
 

برای مشاهده و دریافت فیلم کلیک کنید!