Monday, 28 April 2014 06:39

دستگاه کاشت 12 خطی سیب زمینی با مخزن 6 تنی در استان خراسان رضوی، جلگه رخ

Rate this item
(1 Vote)

در سال 1393 دستگاه های کاشت سیب زمینی جدید 12 خطی با مخزن 6 تنی در منطقه جلگه رخ مزارع آقایان حاج محمد امین و محسن شرکت و احمد رضا شرکت با حضور کارشناس آلمانی شرکت گریمه بکار گرفته میشود.

دستگاههای مدرن کاشت جدید با دقت بسیار زیاد و توان کاشت حداقل یک هکتار در ساعت ،تحولی در تولید سیب زمینی با کیفیت خواهند بود.

Read 11396 times Last modified on Monday, 28 April 2014 10:44