کمباین برداشت کششی دو ردیفه - SV260/270

کمباین SV260/270  برای برداشت آرام محصول در تمام خاکها طراحی شده است.

 ویژگیها عبارتند از: دو ردیفه اف ست، تنوع بالائی در انواع جداکننده ها، مجهز به مخزن 5/7 تنی اینها تنها برخی از نوآوریهای اصلی دستگاه است.

ویژگیهای بیشتر با ورود آرام محصول به بخش ورودی دستگاه آغاز می شود. دستگاه دارای سیستم کنترل عمق میباشد. نوار نقاله طولانی و کم شیب، انتقال آرام گیاه را تضمین می نماید. سیستم جداکننده قادر به حداکثر انطباق با شرایط گوناگون خاک وبر اساس نیاز می باشد.دستگاه برای کار در خاکهای سنگین رسی طراحی شده است و از قدرت تمیز کنندگی و گل گیری بالائی برخوردار است.