کمباین برداشت خود کششی چهار ردیفه - Tectron 410/415

با معرفی Tectron سطح عملکرد جدیدی از کمباین برداشت سیب زمینی معرفی شده است. توان 4 ردیف برداشت، غربال بسیار دقیق و حفاظت از خاک مزرعه هنوز بخشی از ویژگیهای Tectron می باشد. صرف نظر از اینکه شما در خاکهای شنی یا سنگین چسبنده برداشت می کنید، ما راه حل درست را برای برداشت موفق داریم. خلاقیت، قدرت و توانمندیهای ارزشمند چندگانه در Tectron415 لحاظ شده است.  کمباین چهار ردیفه فوق با بخش برداشت انحصاری خود و شاسی ، متقاعد کننده شما برای خروجی بالا و حداکثر آرامش سیب در برداشت و حفاظت همزمان از خاک مزرعه شما میباشد. نوآوری همچنان با ابداع غلطکهای جدید Terra Float ادامه می یابد. نوآوری نمونه، تعمیر و نگهداری کم هزینه و سیستم برگ زن جدید دستگاه میباشد. سیستم  با کنترل عمق و کلیه عملیات، برداشت خوبی را انجام میدهد.