کمباین برداشت کششی دو ردیفه - GT 170

یکی از تغییرات عمده در این سری ، تغییر شاسی و امکان روئیت نوار انتقال در حین کار می باشد.نو آوریهای دیگر عبارتند از کاهش هزینه های نگهداری، قابلیت تنظیم برای برداشت در شرایط مختلف با تنظیم عمق برداشت توسط سیستم Terra control . در خاکهای سبک و بدون سنگ و کلوخ کاربرد دارد.