کمباین برداشت کششی دو ردیفه - BR150

این دستگاه جهت برداشت دو ردیفه سیب و یا محصولات غده‌ای دیگر طراحی شده است. کاربرد ساده و تراکتور 80 اسب بخار برای راه اندازی آن کافی است. بسته به شرایط  دهانه ورود کمباین در حالت یک ردیفه تا عرض 90 سانتی متر و در حالت دو ردیفه تا عرض 160 سانتی متر قابل تنظیم میباشد و دارای مخزن 5/4 تنی است.