کلوخ خردکن - RT 300

زراعت در خاکهای سنگین راحت نیست. کولتیواتور معمولی در خاکهای سنگین و کلوخ دار کارائی مناسب را ندارد  و بدلیل عدم توانائی خرد کردن کلوخ و خاک به اندازه کافی و تردد همزمان زیاد در مزرعه خاک را فشرده می کند. با RT300 کلوخها ،بدون فشار به خاک خرد میشوند. در قسمت جلوی تراکتور میتوان غلطکهای لوله ای دوار بزرگی را نصب نمود که موجب نرم شدن خاک و نهایتاً بسترهائی با خاک نرم خواهیم داشت. استفاده همزمان از سیکو تیلر با تیغه های 32 سانتی متری نیز کمک شایانی به از بین بردن کلوخها مینماید.