کلوخ خردکن - GF series

انتظارات کشاورزان بسیار بالا است و برای آماده نمودن خاک سنگین و فشرده خود برای کشت، نیاز به ثبات و قابلیت اطمینان بخش دارند. هم زمان، از آنها انتظار به کار بیشتر روی خاک و پرورش مناطق بزرگ کشاورزی را داریم. سری GF به شما این مزایا را ارائه می‌دهد. آنها به شدت به زراعت در خاک فشرده در حالی که از بین بردن کلوخ‌های مزاحم انجام می‌شود مبادرت می‌ورزند. خاک در نتیجه استفاده از تجهزات شل می‌شود و می‌تواند برای تشکیل خط الراس استفاده شود و خاک مناسب، برداشت با عملکرد بالاتر را در پی دارد. علاوه بر این، خاک ورزهای دوار را می توان با بستن کامل تیغه‌ها برای انجام عملیات قبل از کاشت به کشاورزان معرفی نمود. می‌توان از خاکورز دوار با یک عرض کامل و در ترکیب با GL430، چهار ردیفه برای انجام عملیات در خاک‌های مزارع کلاسیک استفاده نمود.